Rolex công bố người chiến thắng giải thưởng Enterprise Toàn cầu

ROLEX AWARDS - CHƯƠNG TRÌNH NHÂN ĐẠO QUỐC TẾ - HỖ TRỢ CHO CÁC DỰ ÁN MỚI VÀ ĐANG ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI CÁC CÁ NHÂN MONG MUỐN ĐỐI MẶT VỚI CÁC VẤN ĐỀ LỚN CỦA THẾ GIỚI ĐỂ MANG ĐẾN LỢI ÍCH CHO NHÂN LOẠI. CHƯƠNG TRÌNH ĐÃ TRỞ THÀNH MỘT MỐC SON CHO CÁC HOẠT ĐỘNG NHÂN ĐẠO TRÊN THẾ GIỚI TRONG SUỐT 04 THẬP KỶ QUA.

hanghieu-rolex-enterprise-awards-01

Ngày 15/11/2016, hàng trăm ngôi sao, nhà khoa học hàng đầu, nhà môi trường học và các doanh nhân trên thế giới đã tề tựu tại Nhà hát Dolby để kỷ niệm tinh thần Enterprise (sáng tạo) của những người chiến thắng được lựa chọn trong lễ kỷ niệm 40 năm của chương trình. Giải thưởng năm nay được trao cho 10 người, 05 Rolex Laureates và 05 Young Laureates.

05 Rolex Laureates bao gồm: Bác sỹ nhãn khoa Andrew Bastawrous, nhà sinh vật học Kerstin Forsberg, nhà làm phim Vreni Häussermann, kỹ sư y sinh và cơ khí Conor Walsh và kỹ sư Sonam Wangchuk.

05 Young Laureates gồm có: người đi tiên phong trong lĩnh vực vùng vi sinh vật học vùng băng cực Joseph Cook, Oscar Ekponimo, , Christine Keung, Junto Ohki và Sarah Toumi.

Những người chiến thắng năm 2016 sẽ gia nhập cộng đồng Rolex Laureates và Associate Laureates – đây là những người có đóng góp to lớn trong việc thay đổi thế giới trong vòng 40 năm kể từ khi giải thưởng Enterprise được tạo ra.