Direct Object

direct-objects-hanghieu-web-01
Váy: Givenchy
Túi: Céline

direct-objects-hanghieu-web-02
Váy: Perter Pilotto
Túi: Céline

direct-objects-hanghieu-web-03
Áo: Paul Smith
Quần: Acne Studios
Túi: Céline

Concept: Quentin.T
Photographer: Minh Quân, Hạnh Rikatori
Model: Yến Trần
Makeup: Selena Trang
Producer: Ngọc An
Assitant: Khắc Đức
Fashion: Paul Smith (Luala Milano), Céline, Givenchy, Acne Studios, Perter Pilotto (Runway)

Nguồn: Tạp chí Hàng Hiệu